projekční a stavební společnost

© Snoheta s.r.o.

Kdo je a co dělá železář?

Kdo je a co dělá železář?

Vybavení železáře

Železář je profese, se kterou se můžete setkat na stavbách a ve specializovaných výrobnách. Železář je někdy také označován jako armovač, vazač, atp. Pod všemi těmito pojmy se ale skrývá stejná náplň práce. Železář připravuje na stavbě výztuž železobetonových monolitických konstrukcí nebo výztuž železobetonových prefabrikátů ve specializovaných výrobnách stavebních dílů. Party těchto pracovníků jsou potom označovány jako armovači, vazači nebo železáři.

Ještě drobná poznámka. Někteří lidé se za železáře považují trochu neprávem. To, že někdo někdy navázal věnec nebo překlad na rodinném domku není žádné umění. Klasickou náplní práce železářské party je realizace základových a stropních desek, stěn, sloupů, průvlaků, trámů, schodišť, atp. Tyto práce jsou prováděny na různých typech staveb, od těch drobnějších jako jsou rodinné domy, až po rozlehlé a komplikované komplexy budov. Z uvedených informací tedy vyplývá…

Železář musí umět:

 • namotat bago,
 • rychle a pevně provést úvazek železa,
 • číst výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí,
 • sestavit a správně uložit výztuž do bednění nebo do forem.

Železář-svářeč musí navíc…

 • vlastnit platný svářečský průkaz,
 • umět provádět pomocné konstrukční svary – armokoše pro sloupy, věnce, piloty, atd.

Vedoucí železářské party by měl umět navíc:

 • číst perfektně výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí,
 • organizovat práce na staveništi ve spolupráci se stavbyvedoucím,
 • vést stavební deník a deník BOZP,
 • zajistit bezpečnost při prováděných pracích.

Jaké je ideální vybavení železáře/party železářů?

 • Bezpečnostní prostředky
  • Platný průkaz o školení BOZP
  • Platný průkaz o školení vazače
  • Potvrzení od lékaře o pracovní způsobilosti
  • Poučení o rizicích stavby
  • Pracovní oděv
  • Pevná pracovní obuv
  • Rukavice
  • Helma
  • Reflexní vesta
  • Ochranné brýle
 • Nářadí a pomůcky
  • Speciální armovací kleště – doporučujeme značku Knipex nebo Stubai
  • Opasek, metr, křída
  • Pákové štípací kleště
  • Klíč na ohýbání trnů
  • Prodlužovací kabely 230V
  • Úhlové brusky (kotouče průměru 230 mm a 125 mm)
  • Svářečka + příslušenství

Stejně jako je tomu v jiných profesích, i zde se v průběhu času zažily některé slangové výrazy. Každý železář ví, co se skrývá pod pojmy armatura, smykovka, hupy, hady, bago, knipexky, pákovky, efko, atp.

Chtěli byste se stát železářem? Máte tři možnosti.

 • Vyučit se železářem – dle mého názoru to není úplně jednoduché. Učební obory se nazývají Železobetonář (obsahuje i znalosti a dovednosti z „betonařiny“) nebo Železář a v současné době nejsou na středních odborných učilištích příliš nabízeny. Já sám jsem je v nabídce středních škol nenašel. V minulosti tomu bylo jinak, sám jsem se s vyučenými železáři u nás i na Slovensku setkal, ale byli to všichni „starší ročníky“. Něco málo z uvedeného oboru je obsaženo i v rámci výuky oboru Zedník, ale to uvedené „něco málo“ je absolutně nedostačující a musí být doplněno po ukončení školní docházky v praxi.
 • Rekvalifikovat se železářem – absolvujete rekvalifikační kurz, složíte zkoušku z profesní kvalifikace a získáte celostátně platné osvědčení pro znalosti a dovednosti z požadované kvalifikace. Rekvalifikační kurzy pořádají například úřady práce nebo soukromé firmy.
 • Praxe na stavbě – asi nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak se stát železářem. Velké množství informací a intenzivní „výuka“. Jediný problém je většinou se čtením výkresů tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí. Tento problém mají ale většinou i lidé vyučení nebo rekvalifikovaní v oboru. U pracovníků přicházejících ale ze zcela jiných pracovních odvětví je tento problém umocněn tím, že se většinou s technickými výkresy nikdy nesetkali. Na stavbách jsem se setkal již se železáři/číšníky, barmany, zahradníky, skladníky…
Máte zájem pro nás pracovat jako železář?

Napište nám… info@snoheta.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Snoheta s.r.o.