projekční a stavební společnost

© Snoheta s.r.o.

Beton – stavební materiál

Definice betonu

Je to stavivo (umělý kámen), který vzniká mísením pojiva s plnivem za dostatečného přidání vody a dokonalým ztvrdnutím pojiva a plniva.

Detailní struktura betonu

Výhody betonových konstrukcí

 • Pevnost
 • Trvanlivost
 • Ohnivzdornost
 • Jednolitost
 • Hospodárnost
Betonový obloukový most

Nevýhody betonových konstrukcí

 • Tepelná vodivost
 • Zvuková vodivost
 • Obtížná rekonstrukce

Rozdělení betonů

 • Dle konstrukčních vlastností
  • Prostý beton
  • Železobeton
  • Předpjatý beton
 • Dle funkce
  • Nenosný
  • Nosný
 • Dle objemové hmotnosti
  • Lehké (do 2000 kg.m-3)
  • Střední (2000 až 3000 kg.m-3)
  • Těžké (3000 až 3500 kg.m-3)
  • Velmi těžké (nad 3500 kg.m-3)
 • Dle hutnosti
  • Hutné
  • Mezerovité
  • Pórovité

Složky betonu

 • Kamenivo
 • Cement
 • Voda
Příprava skály na odstřel v lomu
Ukázka clonového odstřelu
Nakládka a doprava vytěženého kameniva

Výroba betonové směsi

 • Míchačky – spádové, s nuceným oběhem, kontinuální
 • Betonárky – malé, střední, velké
Betonárka

Doprava betonové směsi

 • Na staveniště – domíchávače
 • Po staveništi – čerpadla, koše, pásové dopravníky, motorové vozíky…
Betonáž základové desky

Zhutňování betonové směsi

Zhutňováním dosahujeme větší hmotnosti a pevnosti betonu.

Technologie zhutňování:

 • Propichování
 • Vibrování
 • Dusání
 • Vakuování
 • Lisování
 • Odstřeďování

Ošetřování betonové směsi

 • Dobu ošetřování betonové směsi stanový technolog.
 • Po celou dobu musíme povrch betonové konstrukce udržovat dostatečně vlhký.
 • Nezatvrdlou betonovou konstrukci musíme chránit proti otřesům a nárazům.
 • Konstrukci musíme po dobu ošetřování chránit před proudící vodou.

Ukládání betonové směsi

 • Betonová směs se ukládá do bednění.
 • Rozlišujeme různé druhy bednění – nepřenosné, přenosné, posuvné, pojízdné, ztracené, nafukovací, papírové,…
 • Mezi nejznámější dodavatele bednění patří firmy DOKA a PERI.
Tradiční dřevěné bednění
Systémové bednění

Betonování za nízkých teplot

 • Při teplotě pod 5 °C se pozastavuje proces hydratace a beton přestává tuhnout a tvrdnout.
 • Při betonáži za nízkých teplot používáme:
  • Speciální cementy
  • Ohřátou záměsovou vodu
  • Snažíme se minimalizovat množství záměsové vody
  • Používáme urychlovače tuhnutí a tvrdnutí
  • Chráníme uloženou směs před zmrznutím – prohřívání

Pevnost, značení betonu

 • Pevnost je nejdůležitější vlastnost betonu.
 • Pevnost betonu v tlaku je asi 10× až 25× vyšší než pevnost v tahu.
 • Značení betonu:
  • Dle staré a již neplatné normy ČSN např. B20, B25, B30,…
  • Dle platné normy EC např. C20/25, C25/30, C30/37,…
Třídy betonů

Zvláštní druhy betonů

 • Lehké betony
  • Mezerovité
  • Nepřímo lehčené
  • Přímo lehčené
 • Ohnivzdorné betony
 • Žáruvzdorné betony
 • Těžké betony
 • Hlinitanové betony
 • Silniční betony
 • Vodohospodářské betony
 • Samozhutnitelné betony
 • Pohledové betony
 • Barevné betony
 • Vysokopevnostní betony

Užitečné odkazy

 • BETON UNIVERSITY – web zaměřený na beton a betonové konstrukce
 • Wikipedie – otevřená encyklopedie – články o betonu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Snoheta s.r.o.